Ata&Co. Solicitors

132 Pinner Road

Harrow HA1 4JE, Middlesex, London UK

Tel:(+44) 020 8427 5525 Fax:(+44) 020 3727 0777

Email: info@atalaw.co.uk

We have extensive experience in all areas of immigration law. We approach each matter with the utmost understanding of each client’s needs and the best, most effective course of action required to achieve our clients’ objectives. We represent clients in the Immigration and Asylum Tribunal, the High Court and the Court of Appeal in addition to advocating on clients’ behalf at all levels of their applications, representations and appeals. Nasir Ata

Get in Touch
Nasir Ata image

ABOUT US

OUR SERVICES

Please select the type of legal services you need and should you need further assistance on a legal service not listed, please contact us.

Farsi/ Dari

ما متعهد به ارائه خدمات حقوقی و رضايت مشتريان خويش در عالی ترين سطح هستيم

نظر اجمالی

ما از تجربه جامعی در همه بخش های قوانين مهاجرت برخوردار هستيم. ما با هر مسئله با آگاهی همه جانبه از نياز های هر مشتری برخورد کرده بهترين راه های مؤثر را برای دستيابی به اهداف مشتريان خويش دنبال می کنيم. ما، علاوه بر وکالت از مشتريان در همه مراحل درخواست، نمايندگی و استيناف طلبی، در تريبيونال های مهاجرت و پناهندگی (Immigration and Asylum Tribunal)، محکمه عالی (High Court) و محکمه استيناف (Court of Appeal) از ايشان نمايندگی می کنيم.

ما در موارد ذيل در خدمت مشتريان خويش هستيم:

 • پناهندگی و حمايت از حقوق بشر در بريتانيا؛
 • نمايندگی از مشتريان در روند پيگرد سريع (Fast-Track Process)؛
 • کمک به درخواست جديد پناهندگی و حقوق بشر؛
 • درخواست اجازه اقامت دايمی برای مهاجران و کسانی که حمايت بشری به ايشان اعطا شده است؛
 • تمديد اقامت برای اطفال پناهنده بدون سرپرست؛
 • درخواست تمديد اقامت برای کسانی که با توجه به حقوق بشری شان اجازه اقامت محدود دريافت کرده اند. به عنوان مثال، بر اساس زندگی شخصی يا خانوادگی شان در بريتانيا؛
 • درخواست پيوستن به فاميل؛
 • درخواست ويزه فاميلی؛
 • راه اندازی استيناف در همه مراحل به شمول ديوان های ابتدايی و فوقانی مهاجرت و پناهندگی، و محکمه استيناف؛
 • دنبال کردن درخواست های تجديد نظر قضايی در محکمه عالی و ديوان فوقانی؛
 • اعتراض عليه اخراج و درخواست برای توقف عاجل آن؛
 • ارائه درخواست ها بر اساس پاليسی های نشر شده UKVI؛
 • اعتراض عليه بازداشت غير قانونی و ارائه درخواست آزادی به قيد ضمانت؛
 • درخواست شهروندی/تابعيت؛
 • ارائه مشوره در رابطه با رد درخواست تابعيت؛
 • درخواست بی وطنی؛
 • ويزه بازديد؛
 • ويزه تحصيل؛
 • ويزه تجارت؛
 • ويزه سرمايه گذاری؛

شناسنامه نصير عطا

نصير عطا، بنيانگذار Ata&Co، تحصيلات خويش را در پوهنتون کابل، پوهنتون "وست منستر" (University of Westminster)، و کالج حقوق لندن (College of Law London) تکميل و از سال 2004 به اين سو به عنوان حقوقدان ايفای وظيفه کرده است. وی بيش از هفت سال، تا اپريل 2013، برای شرکت حقوقی Wilson Solicitors LLP کار کرده است. نصير در ماه اگست سال 2009 موفق شد، پس از تکميل موفقانه دوره عملی، صلاحيت کامل وکيل دعوی را کسب کند، و در عين زمان عضويت کانون وکلای بريتانيا را حاصل کرد. نصير در بخش های مهاجرت، پناهندگی، حقوق اداره و قوانين اتحاديه اروپا تخصص داشته در ده سال گذشته به انبوهی از قضايا در اين بخش ها رسيدگی کرده است.

وی همچنان در موارد فراوانی از مشتريان در دعاوی شان عليه بازداشت غير قانونی نمايندگی کرده از دانش وسيعی در نمايندگی کردن از زندانيان خارجی و مشتريانی که به جرايم جنگی و جرايم عليه بشريت متهم شده اند برخوردار است.

در موارد قابل توجهی، جانب مقابل مشتريانی که نصير از ايشان در محکمه استيناف و محکمه عالی نمايندگی کرده است پيش از تکميل محاکمه به شکست شان اعتراف کرده اند.

وی در پيشبرد قضايای مشهور ذيل نيز سهم داشته است:

 • (Hussain, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department [2012] EWHC 1952 (Admin) (13 July 2012)
 • قضيه دو شهروند ايرانی با نام های مستعار "س ز" و "ج م" در سال 2012:
 • (SZ and JM (Christians, FS confirmed) Iran CG [2008] UKAIT 00082 (12 November 2008)

پناهندگی

خيلی مهم است که قضيه شما، زمانی که برای بار نخست درخواست پناهندگی می کنيد، به بهترين وجه آن ارائه شود، و بنابراين دريافت مشوره تخصصی از يک مشاور حقوقی با صلاحيت از اهميت فراوانی برخوردار است. نصير به عنوان يک حقوقدان ماهر قادر است ارزيابی ابتدايی از قضيه شما به عمل آورده از همان آغاز در رابطه با دورنمای آن به شما مشوره داده آن را به بهترين نحو ممکن به UKVI ارائه کند.

نصير در ده سال گذشته از مشتريانش از کشور های مختلف در رابطه با قضايای پناهندگی و حقوق بشر وکالت کرده است. وی در پيشبرد قضايای پيچيده پناهندگی و اخراج از سابقه پر اعتباری برخوردار بوده توانسته است دانش خويش از مسائل حقوقی را به همه جوانب قضايای مشتريان تطبيق کند.

وی همچنان از دانش و تجربه خوبی در رابطه با قضايايی که به دلايل ادعای جرايم جنگی و جرايم عليه بشريت از دوران خارج می شوند برخوردار است.

نصير ترجيح می دهد قضايای کمی را متقبل شود تا بتواند آنها را به خوبی آماده سازد. اگر وی قضيه شما را به عهده بگيرد به خاطر آن در همه مراحل روند قانونی به شدت تلاش خواهد کرد و به اين منظور از ساير کارشناسان، از قبيل آگاهان از وضعيت کشور مورد نظر و وکلای مدافع (Barrister) با صلاحيت و با دانش استفاده می کند.

درخواست از خارج

ما راه حل های پيشکی و نوآورانه ای ارائه می کنيم که بر پلانگذاری و تعيين اهداف دراز مدت تأکيد دارد. ما از تجربه مثبتی در ارائه مشوره و نمايندگی از مشتريان در رابطه با حق ورود (ويزا) در بخش هايی چون کار آفرينی، سرمايه گذاری، کار آفرينی بالقوه، تحصيل و سفر های عادی برخوردار هستيم. ما همچنان می توانيم در رابطه با تمديد اقامت تجارتی، کاری، و تحصيلی و تجديد نظر اداری يا قضايی در ارتباط با رد چنين تقاضا هايی از مشتريان نمايندگی کنيم.

مليت/شهروندی

قانون تابعيت بريتانيا به طور خاصی پيچيده است، و چندين راه وجود دارد که از طريق آن شخص می تواند شهروند بريتانيا شود. نصير از دانش تخصصی در رابطه با قانون تابعيت برخوردار بوده خدمات خويش را در همه موارد پيشبينی شده در قانون، به شمول اعطای تابعيت، درخواست ثبت اختياری، و کسب معلومات در رابطه با تابعيت مختلط ارائه می کند. ما همچنان می توانيم از طريق تجديد نظر قضايی در برابر تصاميم مربوط به رد تابعيت اقامه دعوی کنيم، از جمله مواردی که تقاضای تابعيت با در نظرداشت خصوصيات شخصيتی متقاضی يا رابطه وی با جرايم جنگی رد می شود.

قوانين اتحاديه اروپا

ما از دانش دقيق و همه جانبه در ارتباط با قوانين اروپا و فرصت های قابل دسترس به اتباع اروپايی و اعضای خانواده های شان که می خواهند از حق شان برای رفت و آمد آزادانه به بريتانيا استفاده کنند برخوردار هستيم. ما از مشتريان زيادی در رابطه با حق بود و باش شان در بريتانيا، هم در مرحله درخواست اولی و هم در مرحله استيناف وکالت کرده ايم. ما درخواست های مشتريان را برای دريافت کارت اقامت، اقامت دايمی، و اعاده حق اقامت به مراجع مربوط ارائه و تصاميم منفی را از طريق UKIV با موفقيت به چالش کشيده ايم. ما همچنان از مشتريان در رابطه با روند های اخراج جزايی با تکيه بر قوانين اتحاديه اروپا وکالت کرده ايم.

Pashto

دنصیر عطا، ستاسو وکیل پیام: ګرانو هیوادوالو دا ویبسایت ته ښه راغلاست. دا ویبسایت تر اوسه تکمیل ښوی نده. مونږ سره دیو غونډی لپاره تماس ونیسی.

Asylum

It is extremely important to present your case as best as possible when you initially make an asylum application, and it is therefore of paramount importance to have specialist advice from a competent legal adviser. Nasir as a proficient lawyer is able to carry out an initial assessment and can advise you at the outset on the prospects of your case. Nasir has represented asylum and human rights clients from different countries for the past fifteen years. Nasir has proven track record of handling very complex asylum and deportation cases and is applying his knowledge of the law to every angle of the clients’ cases. Nasir has also a good knowledge and experience of dealing with cases where clients are excluded under the Refugee Convention for allegations of war crimes. Nasir is taking rather a few cases in order to prepare them very well. If he takes your case on, he will fight your case at every stage of the legal process by bringing together other expertise such as well-recognised country experts and knowledgeable barristers.

Point-Based Applications

We offer proactive, innovative practical solutions that emphasise on planning and long-term goal setting. We have positive experience in advising and representing clients in relation to entry clearance (visa) in the categories of Entrepreneur, Investor, Potential Entrepreneur, Student and General Migrant. We can also offer representations in submitting extension of leave in the business, work and study categories and administrative review/judicial review of adverse decisions.

Nationality and Citizenship

British nationality law is particularly complex, and there are several ways by which one can become a British citizen. Nasir has specialist knowledge of nationality law and offers services in all aspects of nationality law cases including naturalisation, discretionary registration applications and complex nationality entitlement queries. We are also able to challenge by way of judicial review decisions to refuse citizenship, including refusals on the issues of good character requirements and association with war crimes.

EU Laws

We have in-depth knowledge of the European Law and the options available to European Nationals and their family members seeking to exercise their free movement rights in the United Kingdom. We have represented numerous clients in relation to their right to reside in the UK both at initial application and appeal stages. We have submitted applications for Residence Cards, Permanent Residence, Retained Rights of Residence, and we have successfully challenged negative decisions by the UKIV. We have also represented clients with regard to criminal deportation proceedings initiated against them under the EU Law.

Work under Legal Aid

We are a contracted provider of Legal Aid and can undertake representation in asylum, certain human rights and judicial review cases under the Legal Aid scheme. This means that our clients with such cases will not pay for our services; the Legal Aid Agency will pay us. Legal Aid funding is subject to merit and financial assessments.

Commercial

Our consultant lawyer Vipool deals with the sales and purchases of leases of shops, restaurants, offices, commercial units; he also deals with domestic conveyancing matter involving purchases of freehold and leasehold properties, wills and probate and lasting powers of attorney. He also acts for landlords in lease renewal matters.

Property

 • New leases of shops, restaurants, offices, commercial units and others
 • Sales and purchases of commercial property leases
 • Licences to assign, rent deposits, guarantees
 • Freehold sales and purchases
 • Leasehold sales and purchases
 • Lease extensions

Contact Vipool

: vtrivedy@atalaw.co.uk

: 020 8427 5525

Private Client Matters

 • Will drafting
 • Applications for grants of Probate and Letters of Administration
 • Lasting Powers of Attorney

OUR PEOPLE

Nasir Ata

Nasir Ata is the founder an Principal Solicitor of Ata & Co. Solicitors. He has been practising immigration law since 2004.

He has experience in a wide range of immigration matters including; asylum, human rights issues, deportation, detention under Article 28 of the Dublin III Regulations, European Union and nationality law. Nasir regularly represents clients at all levels from the initial application stages to appeals and judicial reviews. He is experienced in representing clients in the First-Tier and Upper Tribunal of the Immigration Asylum Chamber and also in the High Court and the Court of Appeal.

Nasir represents clients in their unlawful detention claims and also represents foreign national criminals and clients who have been accused of war crimes and crimes against humanity. He has considerable specialist experience in representing applicants from Afghanistan, Iran and Somalia. He is accredited as a Senior Caseworker (Supervisor) in accordance with the Law Society's Immigration and Asylum Accreditation Scheme and demonstrates the required level of competence and specialist knowledge in Immigration and Asylum law as defined by the Law Society and enables him to advise and assist both private paying and publicly funded clients.

Education

 • Postgraduate Diploma in Legal Practice (LPC) - College of Law
 • Postgraduate Diploma in Law - London Metropolitan University
 • BA Business and Property - University of Westminster

Career

 • Consultant Solicitor with Duncan Lewis Solicitors 2015-present
 • Wilson Solicitors LLP 2006-2013
 • Qualified as a Solicitor in 2009

Notable cases

Court of Appeal

 • HK & others -v- Secretary of State for the Home Department [2017] EWCA Civ 1871

High Court

 • Khaled v SSHD No 1 [2016] EWHC 857 (Admin)
 • Khaled, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department (No 2) [2016] EWHC 1394 (Admin)
 • Hussain, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department [2012] EWHC 1952 (Admin)

Civil Court

 • SJ and JM (Christians, FS confirmed) Iran CG [2008] UKAIT 00082

Membership & Accreditations

 • Nasir is accredited as a senior caseworker in accordance with the Law Society Immigration and Asylum Accreditation Scheme since 2006
 • Nasir is also a member of ILPA

Articles

 • Afghan father who sought refuge in UK 'shot dead by Taliban' after being deported by Home Office (Independent) (14 September 2018)

Immigration and Public Law

Nasir Ata image

Principal Solicitor & Founder, Ata & Co. Solicitors

Immigration, Asylum, Commercial

: nasir.ata@atalaw.co.uk

Switchboard: 020 8427 5525

Direct Line: 020 8037 6031

Vipool Trivedy

Vipool is an experienced commercial property solicitor, having practised in this field since 1994. He joined Ata & Co in 2016 as a consultant lawyer and deals with the sales and purchases of leases of shops, restaurants, offices, commercial units; he also deals with domestic conveyancing matter involving purchases of freehold and leasehold properties, wills and probate and lasting powers of attorney. He also acts for landlords in lease renewal matters. In his spare time he enjoys walking, cycling, reading and playing with his dog.

At Ata & Co we aim to provide outstanding levels of friendly and personal service at competitive prices. We rely mainly upon client recommendations and have achieved growth through client relationships. We exist to serve our clients and grow by achieving the best outcomes possible in all cases.

Property

 • New leases of shops, restaurants, offices, commercial units and others
 • Sales and purchases of commercial property leases
 • Licences to assign, rent deposits, guarantees
 • Freehold sales and purchases
 • Leasehold sales and purchases
 • Lease extensions

Private Client Matters

 • Will drafting
 • Applications for grants of Probate and Letters of Administration
 • Lasting Powers of Attorney

Property

Nasir Ata image

Consultant Lawyer Ata & Co. Solicitors

Commercial

: vtrivedy@atalaw.co.uk

Switchboard: 020 8427 5525

Direct Line: 020 8037 6033

Urja Dobe

Urja is an experienced immigration solicitor, having practised in this field since 2002. She joined Ata & Co in 2017 as a consultant lawyer and deals with immigration and public law cases.

Immigration and Public Law

Urja Dobe image

Consultant Lawyer Ata & Co. Solicitors

Immigration and Public Law

: udobe@atalaw.co.uk

: 020 8427 5525

PRICE LIST

Asylum and Public Law Price Quotes

The prices quoted in the table below could vary depending on the nature and complexity of your case. Addtional costs will be added on the quoted price when third parties are instructed. Thhird parties could include translations, expert medical report, expert country reports, verification of documents and etc.

Service Fees
Consultation(1 hour) £150
Entry clearance application - spouse £800
Entry clearance appeals from £1,500
Bail from £500
Indefinite leave to remain application from £600
Travel document application from £180
Naturalisation/registration application from £300
Appeal to the First Tier Tribunal (no counsel) from £1,400
Appeal to the First Tier Tribunal (with counsel) £1000 + counsel's fee
Appeal to the Upper Tribunal (no counsel) from £700
Appeal to the Upper Tribunal (with counsel) from £500 + counsel's fee
Letter before action / pre action protocol from £250
Judicial review from £2,500
Court of Appeal from £2,500

Property Price Quotes

The prices quoted are exclusive of all disbursements like search fees, land registry fees, stamp duty, probate court fees etc and are quoted on the basis of a standard transaction with no complications on title, planning or other issues. If the transaction becomes complicated added fees may be charged on an hourly basis or fixed fee quote which will be agreed with the client before proceeding with the work. A standard transaction takes approximately 8-12 weeks to complete and if you want the matter completed earlier further fees may be charged.

Prices do not include any work for mortgage companies. We generally don’t act for mortgagees as we are not on lenders’ panels.

Service Fees
Freehold
Up to £250,000 £800 plus VAT
£250,000 - £500,000 £900 plus VAT
£500,000 - £1 million £1,100 plus VAT
£1 million - £2 million £1,500 plus VAT
Leasehold
Up to £500,000 £900 plus VAT
£500,000 - £1 million £1,100 plus VAT
£1 million - £2 million £1,750 plus VAT
Probate
Estate up to £500,000 £1,700 plus VAT
Estate up to £1 million £2,500 plus VAT
Estate up to £2 million £3,000 plus VAT

Office Contact

Switchboard: 020 8427 5525, Fax: 020 3727 0777

Ata&Co Solicitor; 132 Pinner Road; Harrow HA1 4JE; UKStaff Direct Contacts

Nasir Ata Solicitor : Asylum and Public Law
: nasir.ata@atalaw.co.uk

: 020 8037 6031

Fax: 020 8037 6031


Vipool Trivedy: Lawyer, Property
: vtrivedy@atalaw.co.uk

: 020 8037 6033

Fax: 020 8037 6033

Urja Dobe: Lawyer,
Asylum and Public Law
: udobe@atalaw.co.uk

: 020 8427 5525

Fax: 020 8037 6035

Yalda Qabool: Paralegal
: info@atalaw.co.uk

: 020 8037 6035

Fax: 020 8037 6035

Emel M-Yar: Paralegal
: emyar@atalaw.co.uk

: 020 8037 6037

Fax: 020 8037 6037

Hamied Noorzay: Paralegal
: hnoorzay@atalaw.co.uk

: 020 8037 6032

Fax: 020 8037 6032

: Print our leaflet for Dec 2018

about services people prices contact